Z hlediska bezpečnosti dívek trénovací časy jednotlivých skupin neuvádíme.