Taneční soubor Mažoretky Cheerladies je tvořivou neziskovou organizací, která se zaměřuje na podporu volného času dívek ve věku od 4–5 let. V současné době je rozdělen do třech věkových kategorií.

Little kadetky jsou nejmenší skupinou dívek, která svou bezprostředností a krásou nadchne a rozpláče diváky a získá vždy největší úspěch. Další skupinou jsou Baby mažoretky dívky ve věku od 8 do 11 let a Mini mažoretky slečny od 11 let. Tréninky probíhají většinou dvakrát týdně. V případě příprav na soutěže se intenzita tréninků násobí. Mnohdy pořádáme i víkendová soustředění. Příprava na vystoupení zahrnuje pohybovou, baletní a základní gymnastickou průpravu a práci s náčiním – hůlkou.

V současné době se mažoretkové choreografie staví převážně na současnou populární hudbu. Každá choreografie má dramaturgický motiv a specifický kostým. Mažoretky Cheerladies se připravují podle Mezinárodních pravidel IFMS. Stejně jako krasobruslení, gymnastika nebo synchronizované plavání musí děvčata v soutěžních skladbách splnit určité povinné prvky. Ty jsou rozděleny na Level 1–5. To nejhorší, co může mažoretku potkat při vystoupení je spadená hůlka. Obtížnost mažoretkového sportu se však neustále zvyšuje.

Mažoretky Cheerladies se poslední roky účastní nejrůznějších soutěží a patří k nejúspěšnějším skupinám mažoretek v ČR. Ve světě patří mažoretky z ČR k těm nejlepším. Cheerladies se věnují také sólo formacím. Jedná se o kratší vystoupení   jednotlivkyň nebo menší skupiny dívek.

Taneční skupina spolupracuje s Dechovým orchestrem ZUŠ Humpolec. Společně účinkují v programu klasického vystoupení mažoretek a orchestru na dechové pochody a zahrnují i pochodové defilé, tedy průvod městem.

Nedílnou součástí mažoretkového vystoupení jsou půvabné kostýmy. Z finančních důvodů si všechny kostýmy Mažoretky Cheerladies zhotovují sami. Každý rok pořídí kolem padesátky nových kostýmů. Některé kostýmy pozmění z předešlých let.

Bohužel se soubor potýká s nedostatkem financí. Ty získává z členských příspěvků a ojediněle od sponzorů. Grantové systémy v posledních letech činnosti mažoretkového sportu v našem bydlišti nejsou nakloněny.

Taneční soubor Cheerladies tvoří velkou komunitu dětí a mládeže, včetně rodičů a přátel. Společně zažíváme krásné chvíle a přátelství, úspěchy a radost z činnosti, kterou se zabýváme. Společně tak smysluplně využíváme volný čas dětí a mládeže.   Odměnou pro nás je, že vždy se k nám mažoretky vrací jako dospělé maminky nebo rády vzpomínají na chvíle strávené s mažoretkami.

Soubor byl založen v roce 1992 Simonou Kohoutovou.

Za dobu své existence soubor zažil mnoho krásných okamžiků a úspěchů. K nejvýznamnějším úspěchům patří Titul Mistr Evropy v disciplíně Pom Pom a Absolutní Mistr Slovenska z roku 2001.

Mažoretky účinkují na festivalech a vystoupeních v České republice a v zahraničí. Ze zahraničních zemí navštívil Velkou Británii, Německo, Polsko, Rakousko, Francii a Itálii. Mažoretky úzce spolupracují s Dechovým orchestrem ZUŠ Humpolec a ZuŠ Chotěboř.

Taneční studio prošlo řadou organizačních změn. Nejprve pracovalo při Domě dětí, později pod ZUŠ Resonance. V současné době je Spolkem a samostatně tvořící organizací. Finanční prostředky soubor získává z členských příspěvků, sponzorských darů.

Tanečním souborem prošlo za dobu své existence nejméně 1000 dívek.

Poslední roky se mažoretky zaměřují na soutěže.

Účasti na Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa potvrzují, že soubor dosahuje významných úspěchů.